top of page

"Het geheel is meer dan de som van de delen."

In al wat wij doen is dit ons motto.

Wij kijken naar mensen, situaties, problemen, symptomen met een holistische bril.

Holistische benadering wasda?

Elke en ik zijn ervan overtuigd dat alles met elkaar in verbinding staat en dus alles als één geheel aanschouwd moet worden.
Net omdat alles één geheel vormt, is balans zoeken en nastreven, op de verschillende holistische niveaus, zeer belangrijk.
Van zodra iets in disbalans is, trekt het de rest mee uit balans.

 

Wij werken op deze 5 holistische niveaus:

 

 

 

- fysiek (lichamelijk)

- emotioneel (emoties)

- mentaal (gedachten & overtuigingen)

- energetisch (vanuit energetisch oogpunt, energiehuishouding, ...)

- spiritueel niveau (dieperliggende oorzaak van de klacht, je verbinding met jouw kern)

Bijvoorbeeld: 

Een vrouw geeft aan last te hebben van haar maag. Dan kan ze een pijnstiller nemen die de pijn (maar niet de oorzaak ) wegneemt, wat tijdelijk het probleem verlicht.
Wij kiezen ervoor om verder te gaan dan dat fysieke niveau en betrekken dus ook de andere vier niveaus in onze begeleiding. Zo komen we tot duurzame verandering en trasformatie. 

 

Hoe gaan we te werk? 

fysiek: Waar heb je net pijn en hoelang al? Wat doe je er al aan? ...

emotioneel: Wat ligt er figuurlijk op haar maag? Zijn er emoties waaraan ze vasthoudt? Gebeurtenissen of situaties die ze niet kan verteren? ... 

energetisch: Waar steekt ze elke dag energie in? Wat geeft haar energie en wat kost haar energie?
Is ze gevoelig aan de energie van anderen of helemaal niet? ...

mentaal & spiritueel: We benaderen de oorzaak (en dus niet enkel het symptoom) van de klachten.
Waarom heeft ze maagpijn? Hoe staat ze in het leven? Wie is ze?  Wat is haar verhaal? Welke overtuigingen of gedachten heeft ze over het toelaten van emoties of loslaten? Welke impact hebben de situaties of gebeurtenissen die ze niet verteert krijgt? Welke gedragspatronen of overlevingsmechanismen past ze toe? Heeft ze zelfvertrouwen of eigenwaarde? Stelt ze zich kwetsbaar op?

Door alle niveaus eerst te onderzoeken en vervolgens samen in balans te brengen, komen we tot duurzame verandering omdat we niet
enkel de klacht of het symptoom, maar alle elementen die aan de basis liggen van het probleem aanpakken.

bottom of page